Knipsels

Heb je knipsels voor deze knipselkrant, stuur ze dan als PDF of JPG naar marc.van.deursen@chello.nl of per post naar Marc, voor het adres zie onder BESTUUR.
2019


11 september:

Molenaarsavond

IVN-gebouw Asten

18 december:

Film- fotoavond

IVN-gebouw Asten