Knipsels

Heb je knipsels voor deze knipselkrant, stuur ze dan als PDF of JPG naar marc.van.deursen@chello.nl of per post naar Marc, voor het adres zie onder BESTUUR
2021


Alle activiteiten onder voorbehoud

van de ontwikkelingen m.b.t. Covid


8-9 mei

Nationale Molendagen

11-12 sept

Nationale Monumentendagen

18 september

Grote excursie