Knipsels

Heb je knipsels voor deze knipselkrant, stuur ze dan als PDF of JPG naar marc.van.deursen@chello.nl of per post naar Marc, voor het adres zie onder BESTUUR
2024

11-12 mei Nationale Molendagen

25 mei

Excursie

6 oktober

Peellandse Molendagen