Knipsels

Heb je knipsels voor deze knipselkrant, stuur ze dan als PDF of JPG naar marc.van.deursen@chello.nl of per post naar Marc, voor het adres zie onder BESTUUR.
2019


18 december:

Film- fotoavond

IVN-gebouw Asten

2020

9-10 mei:

Nationale Molendagen

23 mei:

Grote excursie

4 oktober:

Peellandse molendag