Knipsels

Heb je knipsels voor deze knipselkrant, stuur ze dan als PDF of JPG naar marc.van.deursen@chello.nl of per post naar Marc, voor het adres zie onder BESTUUR.
2020


16 september:

Molenaarsavond Asten

4 oktober:

Peellandse molendag

16 december:

Molenaarsavond Asten