Historie

De molen is de voormalige banmolen van de Norbertijnerabdij te Postel (België). Dit wil zeggen dat omwonenden verplicht waren om hun meel op deze molen te laten malen, waardoor de abdij een vaste bron van inkomsten had.

In 1738 werd de molen verbouwd en werd in 1767 verkocht aan Evert van der Grinten, wiens nazaten de molen tot 1915 in eigendom hielden.

In 1954 werd de toen stilstaande molen gerestaureerd, maar op 4 december dat jaar, vlak voor de geplande feestelijke ingebruikname van 11 december, liep de molen zware stormschade op: de ijzeren askop raakte los van de houten as, waarna deze met beide roeden naar beneden stortte.

Toch lukte het om de molen in mei 1955 op te leveren, met de roeden van de kort tevoren gesloopte standerdmolen van Beugen.

Bij het herstel van 1954 was de molen van gesloten tot halfgesloten standerdmolen verrestaureerd, hetgeen op zich geen drama was. Veel erger was, dat er nadien eigenlijk niemand wist, wat men met de molen aan moest: gemalen werd er niet meer, de molen raakte langzamerhand weer in verval en werd ook een prooi voor vandalen. Rond 1976 was de toestand alweer zeer slecht. De rommelige omgeving droeg ook bepaald niet bij, vandaar dat overplaatsing de beste oplossing leek.

In 1978 werd de molen bij Sluis XI aan de Zuid-Willemsvaart afgebroken en vervolgens in 1979 herbouwd op de huidige plaats.

Wie de nieuwe locatie heeft bedacht en de instanties heeft kunnen overtuigen dat dit dé plek was, is een vreemde maar blijkbaar invloedrijke molenvriend geweest: hoewel de molen uit westelijke richtingen vrij goed wind kan vangen, gaat dat uit alle andere hoeken uitgesproken slecht. Ook het zicht op de molen is hier en daar minimaal. Een gemiste kans.

Vanwege de slechte staat van de standerd werd de molen in 2008 stilgezet. Op 16 september 2009 werd de kast gelicht. Het lukte om zoveel mogelijk van de standerd te redden door het goede houtwerk te sparen en de slechte delen te vervangen door een (verder niet zichtbaar aangebrachte) ijzeren paal. Het fraaie houtsnijwerk kon zo bewaard blijven. Tegelijk werd de omgeving aangepakt door het kappen en snoeien van tientallen bomen. Op 8 mei 2010, Nationale Molendag, werd de molen heropend en draait sindsdien weer regelmatig.

Over de naam

Deze standerdmolen, vóór de overplaatsing van 1978 wel aangeduid als "de standerdmolen bij Sluis XI", kreeg tijdens of vlak na de overplaatsing van 1979 de naam "Den Evert".DEN EVERT


Adres: Einhoutsestraat 8
           5711RH, Someren

Molenaars:
           Riekus Meijering (06-12878853)

Molengids en museumbeheer:
           Ton Vinken (06-55358369)

Openingstijden:
           Woensdag: 13.00 - 16.00
           Zaterdag: 13.00 - 16.00
           Als de blauwe wimpel uithangt.

Te volgen op: