Samenstelling van het bestuur van de Peellandse Molenstichting


Voorzitter: Marc van Deursen
Kerkstraat 33
5711GT Someren
tel. 0493-495421
Secretaris: Jan Tielemans
Schutsstraat 22
5737EW Lieshout
tel. 06-51815316
Penningmeester: Eugène van Sas
't Peppelplantsoen 11
5702DS Helmond
Leden: Geert van Stekelenburg
Peter van Rongen
Mari van Dijk
Hans Kalkhoven
.


2024

11-12 mei

Nationale Molendagen

25 mei

Excursie

6 oktober

Peellandse Molendagen